AYDINLATMA METNİ

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“Atlantik ” olarak anılacaktır) olarak gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; iş ortakları, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere (gerçek/tüzel) aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir.

KVKK madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını, bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve diğer tüm haklarınızı Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyerek öğrenebilirsiniz. İlgili kanun maddesi kapsamında tüm bilgi alma taleplerinizi kvkk@atlantikdnz.com  adresinden Şirket’imize iletebilirsiniz.