Aydınlatma Metni Hakkında

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“Atlantik” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.atlantikdnz.com internet sitesinin (Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Kişisel Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak amaçlanmaktadır.

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak, sitemizde yer alan çerezleri kullanmaktan vazgeçilebilecek, çerezlerin türleri veya fonksiyonları değiştirilebilecek veya sitemize yeni çerezler eklenebilecektir. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihi metnin başında yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için http://atlantikdnz/index.php/cookie-policy/adresinde yer alan ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında veya mobil uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun olmak üzere iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez (Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilmektedir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu ve benzeri amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak,
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Online İşlemler kısmında oturum açtığınızda oturum bilgilerinizin işlemleriniz devam ettiği sürece saklanmasını sağlamak,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak, sunulan özellikleri sizlerin tercihine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, kullanıcılarının ve Atlantik’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Atlantik tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermemekte ve virüs içermemektedir.

ATLANTİK DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  olarak, çerez aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Kişisel Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Site çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Atlantik tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini ise site haricindeki sunucular yö
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama
 

 

WSS_FullScreenMode:

 

İletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve/veya içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için uygulamanın dahili kullanımı için Microsoft SharePoint çerezi.

 

 

Acgroupswithpersist&Acopendivids & maintabhome

 

Bu çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi web sitesinin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.

Çerez Açıklama
 

 

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz :

 

Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde saklanır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 

Tarayıcı ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihler düzenlenip kişiselleştirilebilmektedir. En çok kullanılan tarayıcılar bakımından kullanılabilecek linkler aşağıda sunulmaktadır;

Adobe Analytics : http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL                             :https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable cookiesettings-on-browser

Google Analytics           : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome            : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer          :https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternetexplorerdelete-manage-cookies  

Mozilla Firefox              : http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera                           : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari                            : https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kvkk@atlantikdnz.com e-posta adresinden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.